Amway maailmavaade

Meie maailmavaade on väga lihtne – töötame iga päev selle nimel, et parandada inimeste elukvaliteeti. Oma maailmavaadet teostame, aidates inimestel üle kogu maailma avastada enda potentsiaali ja saavutada püstitatud eesmärke, pakkudes neile parimaid tooteid ja tulevikuvõimalusi ning toetades lokaalseid ühendusi.

Tunneme uhkust enda osaluse üle äris, inimeste ja nende ühenduste huvitatuse üle ja selle üle, et hoolime ümbritsevast keskkonnast. Oleme ustavad ideedele, millesse usume.

Alusepanijate põhimõtted

Amway rajajad Jay Van Andel ja Richard DeVos lõid eetilised ja äristandardid, mis on juhisteks nii firmale kui äripartneritele nende igapäevatöös. Need põhimõtted raiuti firma peakontori ees seisvasse kivisse: Vabadus, Perekond, Lootus ja Autasu.

Amway toetab alati inimeste VABADUSE põhimõtet, pakkudes neile võimalust määrata enda tulevikku, et kanda hoolt enda PEREKONNA eest. Amway annab inimestele alati võimalused ja LOOTUSE, et nad võivad saada töösse pandud pingutustega võrdväärse AUTASU.

Amway peamised väärtused

Suhted

Kuna meie äri ehitati üles meie alusepanijate lähedastele suhetele, tegutseb Amway partnerluse põhimõttel. Firma rajajate perekondade vaheline partnerlus, aga ka Amway töötajate ja ettevõtjate vahelised suhted on firma eksisteerimise ja tegevuse alus.

Kindlad ja head suhted on ka Amway ärimudeli võtmeelementideks, mis toovad meie klientidele rohkesti kasu – eelkõige mugavuse ja parimad, isiklikel kontaktidel tuginevad kliendisuhted. Tänu toodete, aga ka klientide vajaduste suurepärasele tundmisele pakuvad Amway ettevõtjad igale inimesele alati individuaalset lähenemist hoolimata sellest, kas tegu on toodete müümise või uue Amway-äri algusega.

Sotsiaalne vastutus

Me näeme igaühes väärtust. Tänu sellele on Amway ettevõte, kes mõistab sotsiaalse vastutuse tohutut tähtsust. Meie usume enda sotsiaalsesse vastutusse ja oleme head kodanikud ühiskonnale, milles elame ja töötame. Meie kaastöötajad ja äripartnerid osalevad aktiivselt heategevuses üle kogu maailma.

Laste toetuseks algatatud kampaania AMWAY ONE BY ONE™ sai alguse 2003. aastal. Sellest hetkest alates on lastele abi osutatud enam kui 112 miljoni dollari suuruses summas. Euroopas on Amway alates 2001. aastast UNICEFi partner. Amway töötajad, aga ka firmaga koostööd tegevad distribuutorid aitasid UNICEFi projektide realiseerimise heaks koguda peaaegu 6 miljonit eurot..

Ärivõimalused

Amway on sõltumatuse ja ärivabaduse saadik. Võimalused Amway äris – see on igaühele šanss ehitada üles omaenese isiklik, sõltumatu ja professionaalne firma, aga ka šanss saavutada edu tänu enda ambitsioonidele. Аmway toetab oma ettevõtjaid õiglase premeerimissüsteemi abil ja kõrgekvaliteediliste toodete laiaulatuslike pakkumistega. Аmway Akadeemia pakub internetiüleseid koolituskursusi, internetiesitlusi ja individuaalkoolitust. 2010. aastal väljastas Amway Akadeemia üle kogu Euroopa kokku enam kui 3000 sertifikaati.

Tooteliigid

Toidulisandid, kosmeetika ja kodutooted – need on meie kõrgekvaliteedilise toodangu portfolio. Säärased tootemargid nagu NUTRILITE™, ARTISTRY™ ja AMWAY HOME™ parandavad enesetunnet ja tekitavad klientides vaimustust ning on Amway ettevõtjate Amway-äri ülesehitamise nurgakiviks. Tootemarkidest üksikasjalikuma ülevaate saamiseks klõpsake siia

Wizja i wartości