image/png;;;image.png

Muudame maailma paremaks

Meie tuntuimaks algatuseks on lasteabikampaania AMWAY ONE BY ONE™, mille raames on alates 2003. aastast abi osutatud üle 10 miljonile lapsele. Euroopas on Amway alates 2001. aastast organisatsiooni UNICEF, s.t Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Lastefondi eripartner. Amway töötajad, aga ka firmaga koostööd tegevad distribuutorid aitasid UNICEFi projektide realiseerimise heaks koguda peaaegu 6 miljonit eurot.

image/png;;;making_a_difference_2.png

Kampaania One by One

Äri sotsiaalne vastutus on alates Amway rajamise hetkest 1959. aastal firma filosoofias oluline element. Amway kampaania One by One™ algatati 2003. aastal. Käesoleva ajani on selle raames antud heategevuslikeks eesmärkideks üle 225 miljoni dollari ja osutatud abi enam kui 11 miljonile lapsele üle kogu maailma. Lisaks sellele töötasid Amway töötajad, aga ka Amway ettevõtjad üle 3.1 miljoni tunni vabatahtlikena.

image/png;;;making_a_difference_3.png

Ümbritsev keskkond

1959. aastal hakkas Amway müüma toodet L.O.C.™ – universaalset puhastusvedelikku, kehtestades tänu biolagunevate koostisainete kasutamisele ökoloogiliste puhastusvahendite tootmises uued standardid. Juba toote nimetus ise (L.O.C.™, s.t Liquid Organic Cleaner – Orgaaniline puhastusvedelik) peegeldab meie muret keskkonna kaitsmise pärast. Keskkonnakaitsele suunatud projektides osalemisest on saanud Amway korporatiivse filosoofia üks tähtsamaid elemente.

1989. aastal sai firma ÜRO prestiižika auhinna keskkonnakaitse valdkonnas – United Nations Environmental Program Achievement Award. Amway USAs, Michigani osariigis Ada linnas asuv peakontor on sertifitseeritud metsiku looduse kaitseks loodud rahvusvahelise nõukogu Wildlife Habitat Council poolt. Amway tahab juba enne 2014. aastat saada maailma juhtivaks tasakaalustatud arengu põhimõttel töötavaks firmaks. Amway plaanidesse kuulub – süsihappegaasi atmosfääri paiskamise vähendamine 25 protsendi võrra, jäätmete hulga minimeerimine, nende täieliku taasringluse suurendamine 95 protsendi tasemeni, veekulu vähendamine 10 protsendi ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise suurendamine 15 protsendi võrra.

Meie osalus keskkonnakaitsega seotud projektides hõlmab ka tootmismeetodeid, taasringlust ja orgaanilist põllundust. Amway keskendub innovatsioonide juurutamisele, mis sisaldab endas taastuvate energiaallikate kasutamist, jäätmete hulga vähendamise programmi realiseerimist, freoonita aerosoolide tootmist, lenduvate orgaaniliste ühendite taseme vähendamist ja samuti ka kõigis tootesarjades naturaalsete koostisainete kasutamist.

image/png;;;making_a_difference_4.png

Eetika

Amway on rahvusvaheline firma, mille tegevust reguleerivad erinevate riikide seadusandlused. Lisaks eri riikide regionaalse seadusandluse erinevustele jääb meie prioriteediks kõrgeimate eetiliste standardite hoidmine. Meie firma eetilised standardid on universaalsed ja sageli laiemad, kui antud riigi seadusandlus. Meie edu võtmeelemendiks on au. Meie teeme seda, mis on õige, mitte ainult seda, mis toimib. Amway edu on mõõdetav mitte ainult majanduslikes kategooriates, vaid ka austuse, usalduse ja aususega. Otsemüügisektori ärieetikast enama teabe saamiseks võtke ühendust Poola otsemüügiühingu osakonnaga.

image/png;;;making_a_difference_5.png

Abistame looduskatastroofide ohvreid

Amway toetab looduskatastroofide ohvreid abistavaid regionaalseid organisatsioone. Kui säärane vajadus tekib, osalevad abistamises ka meie töötajad ja ettevõtjad. Amway edastas rahalisi vahendeid, toiduaineid ja hügieenivahendite pakke Kagu-Aasia tsunamiohvritele, orkaani Catherine ohvritele ning Haitil ja Jaapanis aset leidnud maavärinates kannatanutele. Möödunud aastal andis ettevõte Amway Looduskatastroofiohvrite Abi kollektiiv üle kogu maailma abi 25 tragöödia ja looduskatastroofi ajal.

image/png;;;making_a_difference_6.png

Meie hindame oma töötajaid

Amway – see on firma, kus usutakse, et iga inimene on tähtis. See on meie igapäevane filosoofia. Oleme oma töötajatele iga päev toeks, et nad saavutaksid oma sihid, realiseeriksid ambitsioonid ja aitaksid kaasa lokaalse ühenduse arengule. Inimesed, kes töötavad Amways, jäävad Amwaysse. Enamus neist töötab meiega üle 10 aasta, paljud neist töötavad firma heaks aga juba aastakümneid. Maailma juhtiva bioloogiliselt aktiivsete toidulisandite ja kosmeetikatoodete tootjana garanteerib Amway oma töötajatele tervete eluviiside harrastamist võimaldavate toodete kättesaadavuse.

Amway Akadeemia pakub esitlusi, internetikursusi ja meie treenerite läbiviidavaid koolitusi. 2010. aastal väljastas Amway Akadeemia üle kogu Euroopa kokku enam kui 3000 sertifikaati.