Jõustumise kuupäev: 13.02.2012

Amway - Isikuandmete Kasutamise Avaldus Veebisaidi Külastajatele (Euroopa)

Käesolev Isikuandmete Kasutamise Avaldus Veebisaidi Külastajatele kirjeldab, kuidas Amway GmbH ja teatud Amway sidusettevõtjad, sh Amway Polska Sp. z.o.o., Pulawska 366a, Varssavi (koos „Amway“) kasutavad isikuandmeid, mis on kogutud või saadud käesoleva veebisaidi („Veebisait“) külastajatelt („Külastajad“). Antud dokument kirjeldab kuidas me Teie isikuandmeid võime koguda ja saada, millist liiki isikuandmeid me võime koguda, kuidas me kasutame, jagame ja kaitseme neid andmeid ning kuidas Te saate meiega ühendust võtta küsimustes, mis on seotud meie privaatsuspõhimõtetega.

Saamaks täiendavat infot selle kohta, kuidas me võime koguda ja kasutada peale Veebisaidi Külastajate muude isikute isikuandmeid, palun lugege:

  • meie ABOde/Liikmete Privaatsuspõhimõtteid, kui Te olete Amway Äriomanik („ABO“) või Liige (mis sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas me võime kasutada Teie isikuandmeid, kui Te olete Veebisaidile sisse loginud ABOna või Liikmena); või
  • meie Kliendi Privaatsuspõhimõtteid juhul, kui te olete Amway Klient (mis sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas me võime kasutada Teie isikuandmeid, kui Te olete Veebisaidile sisse loginud Kliendina).

Klikkige alljärgnevatel linkidel, et liikuda kohe asjassepuutuva peatüki juurde:

Kuidas me võime Teilt isikuandmeid koguda ja saada
Meie poolt kogutavate isikuandmete liigid
Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid
Kuidas me isikuandmeid jagada võime
Rahvusvahelised andmeedastused
Kuidas me isikuandmeid kaitseme
Lingid muudele veebisaitidele
Uuendused käesolevas Isikuandmete Kasutamise Avalduses Veebisaidi Külastajatele 
Teie õigused
Kuidas meiega ühendust võtta

Kuidas me võime Teilt isikuandmeid koguda ja saada

Amway võib erineval moel koguda või saada Teie isikuandmeid Teilt, kui Te kasutate Veebisaiti.

Te võite otsustada esitada oma isikuandmeid ja muud infot meile läbi erinevate suhtluskanalite, mis on esitatud Veebisaidi lehel „Kontakt“, nt Amway e-posti aadressid, telefoninumbrid või online vormid.

Me võime kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad teatud Veebisaidi kasutamisinfot kui Te vaatate ja kasutate Veebisaiti. Küpsis on andmefail, mis pannakse arvutisse või mobiilseadmele, kui antud seadet kasutatakse veebisaitide külastamiseks. Küpsiseid võidakse kasutada mitmetel eesmärkidel, sealhulgas jälgimaks kasutaja eelistusi ning veebilehti, mida veebisaitide kasutamise ajal külastatakse. Te võite küpsised oma veebilehitseja seadetes keelata (nt valiku „Preferences“ („Eelistused“) või „Internet Options“ („Internetiseaded“) alt). Palume sealjuures märkida, et osa Veebisaidi omadustest ei pruugi küpsiste keelamise korral korralikult toimida.

Meie poolt kogutavate isikuandmete liigid

Läbi Veebisaidi lehel „Kontakt“ kättesaadavaks tehtud suhtluskanalite võime koguda Teie kontaktandmeid, nt Teie nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber ja faksinumber. Te võite lisaks vabatahtlikult esitada muid andmeid, mis on Teiega seotud, mis on asjassepuutuvad seoses Teie päringute või kommentaaridega. Me soovitame Teil aga mitte esitada rohkem isikuandmeid endaga seoses kui on vajalik selleks, et saaksime Teie päringutele või kommentaaridele sobiva vastuse anda. Eelkõige palume Teil mitte esitada mis tahes isikuandmeid, mis avaldaks rassilise või etnilise päritolu, poliitilisi seisukohti, religioosseid või filosoofilisi veendumusi, kuuluvust äriühingusse ega andmeid tervise ega seksuaalelu kohta.

Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid

Me kasutame Teie isikuandmeid, et (i) vastata Teie kommentaaridele või päringutele; (ii) täiendada Veebisaiti, sealhulgas parendada kasutajamugavust ja (iii) diagnoosida probleeme meie serveritega.

Kuidas me isikuandmeid jagada võime

Amway ei müü, üüri välja ega vaheta Teie isikuandmeid. Amway võib Teie isikuandmeid jagada vaid:

  • Amway gruppi kuuluvate isikutega, kellele on Amwayl mõistlikult vajalik või soovitav isikuandmeid avaldada;
  • Kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kes osutavad meile teenuseid, nt IT- teenuse pakkujad (nendel kolmandatest isikutest teenusepakkujatel on keelatud kasutada Teie isikuandmeid oma tarbeks); ja
  • Valitsusasutuste ja muude kolmandate isikutega, kui see on seaduse alusel nõutav või mõistlikult vajalik selleks, et kaitsta meie endi või teiste õigusi, vara ning turvalisust.

Rahvusvahelised andmeedastused

Me võime edastada Teie kohta kogutud isikuandmeid Amway sidusettevõtjatele teistes riikides peale selle riigi, kus andmed esmalt koguti. Nendes riikides kehtivad seadused ei pruugi pakkuda samal tasemel isikuandmete kaitset, kui selle riigi seadused, kus Te andmed esitasite. Kui me edastame Teie teistesse riikidesse, kaitseme vastavaid andmeid vastavalt käesolevas Isikuandmete Kasutamise Avalduses kirjeldatule ning kooskõlas kehtivate seadustega.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

Me kasutame nõuetekohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvatagatisi, mis on loodud selleks, et kaitsta Teie poolt esitatud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või volitamata hävitamise, kaotamise, muutmise, ligipääsu, avaldamise või kasutamise eest.

Lingid muudele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida käitavad kolmandad isikud, kelle informatsiooni ja isikuandmete käitlemise tavad võivad erineda meie omadest. Me ei vastuta antud kolmandate isikute poolt rakendatavate info või isikuandmete käitlemise põhimõtete eest. Me soovitame Teil lugeda läbi kõigi kolmandate isikute veebisaitide isikuandmete kasutamise avaldused enne vastavate veebisaitide kasutamist või mistahes isikuandmete või muu info esitamist vastavatel veebisaitidel.

Käesoleva Isikuandmete Kasutamise Avalduse uuendused

Amway võib mis tahes ajal uuendada Isikuandmete Kasutamise Avaldust Veebisaidi Külastajatele. Kui me muudame käesolevat Isikuandmete Kasutamise Avaldust Veebisaidi Külastajatele, uuendame jõustumiskuupäeva ja vastavad muudatused jõustuvad avaldamise hetkest. Me soovitame Teil Isikuandmete Kasutamise Avaldust Veebisaidi Külastajatele regulaarselt üle vaadata.

Teie õigused

Kohalduvatest seadustest Teile tulenevad õigused võivad hõlmata juurdepääsu Teie isikuandmetele, mida me käitleme, õigust nõuda vastavate isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist ja õigust keelata teatud andmekäitlustegevusi. Nende õiguste kasutamiseks peaksite Te esitama kirjaliku taotluse kasutades meie allpool toodud kontaktandmeid.

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui Teil on käesoleva Isikuandmete Kasutamise Avalduse kohta mis tahes kommentaare või küsimusi või kui Te soovite uuendada informatsiooni, mis meil Teie kohta on või kasutada oma õigusi, võite meiega ühendust võtta e-posti teel aadressil amway_pl@amway.com. Samuti võite kirjutada aadressil Amway Polska Sp. z.o.o., Pulawska 366a, Varssavi.