Jõustumise kuupäev: 25. mai 2018

Amway veebisaidi isikuandmete/küpsiste kasutamise avaldus

 

Käesolev veebisaidi isikuandmete/küpsiste kasutamise avaldus kirjeldab, kuidas Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim (edaspidi “Amway”) kasutab isikuandmeid, mis on kogutud või saadud antud veebisaidi (“Veebisait”) külastajatelt (“Külastajad”). Samuti kirjeldab see, kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid, mis saadakse teie registreerumisel kliendiks (“Klient”). Antud dokument kirjeldab, kuidas me kogume või saame teie isikuandmeid, millist liiki isikuandmeid me töötleme, kuidas me neid andmeid kasutame, jagame ja kaitseme, kui kaua neid andmeid säilitame, samuti kirjeldab see teie õigusi seoses isikuandmete töötlemisega ning kuidas te saate meiega ühendust võtta küsimustes, mis on seotud meie privaatsuspõhimõtetega.

Kui te olete Amway Äriomanik (“ABO”) või Liige, lugege meie ABO ja Liikmete Privaatsusavaldust, mis sisaldab infot selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid, kui olete Veebisaidile sisse loginud ABOna või Liikmena.

 

Kuidas me kogume või saame teilt isikuandmeid, kui külastate meie veebisaiti

Amway kogub teilt isikuandmeid Veebisaidi kasutamise käigus erineval moel.

Te võite otsustada esitada oma isikuandmeid ja muud infot meile läbi erinevate suhtluskanalite, mis on esitatud Veebisaidi lehel „Kontakt“, nt Amway e-posti aadressid, telefoninumbrid või veebivormid.

Kui me palume teil esitada teie isikuandmeid, anname teavet ka selle kohta, kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus või lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks vajalik nõue, samuti selle kohta, kas teie olete kohustatud kõnealuseid isikuandmeid esitama, ning selliste andmete esitamata jätmise võimalike tagajärgede kohta.

Samuti võime kasutada küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad teatud Veebisaidi kasutamise teavet, kui te vaatate ja kasutate veebisaiti. Küpsis on andmefail, mis pannakse arvutisse või mobiilseadmele, kui antud seadet kasutatakse veebisaitide külastamiseks. Me ei aktiveeri kolmandate osapoolte küpsiseid teie seadmes. Kuni te pole meie teenustesse sisse loginud, on teie andmed anonüümsed ja esitatud infot pole võimalik teiega siduda. Allolev tabel annab ülevaate meie kasutatud küpsistest ja nende kasutamise viisist.

 • Järgmine küpsis on vajalik meie veebisaidi toimimiseks.

 

Küpsise nimetus

Eesmärk

 

JSESSION

AWSELB

Cart-content

AWSELB
JSESSIONID (secure)
SS-SERVER-ID
Cart-content

ANID
CONSENT
1P_JAR
NID

dtCookie
dtLatC
dtPC
dtSa
rxVisitor
rxvt

Seda küpsist kasutatakse tehniliseks seansi jälgimiseks

Seda küpsist kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks

See küpsis salvestab andmeid külastajate kohta

Need küpsised jälgivad seanssi ja neid kasutatakse koormuse tasakaalustamiseks või külastajate ostukorvi salvestamiseks.

 

 

Turvalisuse (recaptcha) tagamiseks kasutatavad Google’i küpsised.

 

Dynatrace’i küpsised: jälgivad külastusi mitme päringu lõikes; mõõdavad serveri latentsust jõudluse jälgimiseks; tuvastavad majakate edastamiseks sobivaid lõpp-punkte, sh seansi ID korrelatsiooni jaoks. toimivad vahemäluna lehekülgi sildavate toimingute jaoks; toimivad seansside korrelatsioonil külastaja ID-na; haldavad seansside ajalõppe.

 

 

 • Järgmised küpsised pole vajalikud meie veebisaidi toimimiseks ning neid kasutatakse üldiselt, et pakkuda, hallata ja täiustada meie teenuseid.

 

Küpsise nimetus

Eesmärk

Language

 

See küpsis salvestab kasutaja vaikekeele

_atuvc (AddThis)
_atuvs (AddThis)
AMCV, AMCVS, s_cc, s_invisit, s_ppv, s_ppvl, s_sq, S_vnum, utag_main (Adobe/Tealium)

AMCVS_*%40AdobeOrg
AMCV_*%40AdobeOrg
QSI_HistorySession (secure)
__cfduid
_hp2_id.*
_hp2_props.*
_hp2_ses_props.*
s_cc
s_invisit
s_vnum
utag_main
everest_session_v2
everest_g_v2
ev_sync_dd

 

__atuvc
__atuvs
loc (secure)
sshs (secure)
uvc (secure)
_js_datr (secure)
fr (secure)
sb (secure)
wd (secure)

Neid küpsiseid kasutatakse, et koguda infot selle kohta, kuidas külastaja meie veebisaiti kasutab, sh teekonnaandmed ning aktiivsus veebisaidil. Teave hõlmab saidi külastajate arvu, kust külastajad on tulnud ja milliseid lehti nad on vaadanud. Kogu nende küpsiste abil kogutud teave on anonüümne ega ole seotud kasutajaga, kuni kasutaja logib sisse ABOna või Kliendina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neid küpsiseid kasutatakse turunduseesmärkidel, näiteks sotsiaalmeedias jagamiste haldamiseks ja jälgimiseks AddThis vidina abil.

Te võite küpsised oma veebilehitseja seadetes keelata (nt valiku „Preferences“ („Eelistused“) või „Internet Options“ („Internetiseaded“) alt). Seejuures pange tähele, et osa Veebisaidi omadustest ei pruugi küpsiste keelamise korral korralikult toimida. Üksikasjalikku infot selle kohta, kuidas me haldame või kustutame küpsiseid, leiate veebiaadressilt http://www.allaboutcookies.org/.

 

Meie poolt kogutavate isikuandmete liigid

Eespool, jaotises „Kuidas me kogume või saame teilt isikuandmeid“ loetletud küpsiste abil kogume infot teie veebisaidi kasutamise, IP-aadressi, brauseri tüübi ja operatsioonisüsteemi kohta. Samuti võime teie veebiostude töötlemise eesmärgil koguda teie makseinfot ja teavet, mis on seotud teie toote-eelistustega ja ostukäitumisega.

Lisaks võime Veebisaidi lehel „Kontakt“ kättesaadavaks tehtud suhtluskanalite kaudu koguda teie kontaktandmeid, nt teie nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber ja faksinumber. Te võite lisaks vabatahtlikult esitada muid andmeid, mis on Teiega seotud, mis on asjassepuutuvad seoses teie päringute või kommentaaridega. Me soovitame teil aga mitte esitada rohkem isikuandmeid endaga seoses kui on vajalik selleks, et saaksime teie päringutele või kommentaaridele sobiva vastuse anda.

 

Kuidas me kogume või saame teilt isikuandmeid, kui registreerute kliendiks

Amway kogub ja saab oma Klientidelt isikuandmeid erineval moel.

Me kogume teie isikuandmeid, kui registreerute Kliendiks meie veebisaitidel. Te võite otsustada esitada oma isikuandmeid ja muud infot meile läbi erinevate suhtluskanalite, mis on esitatud meie veebisaitide lehel „Kontakt“, nt Amway e-posti aadressid, telefoninumbrid või veebivormid.

Samuti saame oma Klientidelt isikuandmeid ABOde kohta, kellega vastavad kliendid on seotud (näiteks kui Kliendid on ABO käest ostnud Amway tooteid).

 

Meie poolt klientidelt kogutavate isikuandmete liigid

Kui registreerute Amway Kliendiks, kogume teilt järgmiseid isikuandmeid:

 • kontaktinfo (nt nimi, posti või e-posti aadress, faksinumber ja telefoninumber);
 • sünnikuupäev;
 • sisselogimisteave, sh kasutajanimi, ühenduse ID ja parool; ja
 • makseinfo (nt pangakonto või krediitkaardi number);
 • toote-eelistused, ostuharjumused, ostuajalugu ja kulutamise harjumused; ja
 • kontaktivõtmise eelistused.

 

Lisaks võime kogume teie kontaktandmeid, nt teie nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber ja faksinumber, kui võtate meiega ühendust erinevate sidekanalite kaudu. Te võite lisaks vabatahtlikult esitada muid andmeid, mis on Teiega seotud, mis on asjassepuutuvad seoses Teie päringute või kommentaaridega. Me soovitame Teil aga mitte esitada rohkem isikuandmeid endaga seoses kui on vajalik selleks, et saaksime Teie päringutele või kommentaaridele sobiva vastuse anda.

Muud liiki isikuandmeid võime koguda vaid erandjuhtudel. Kui meil on tarvis töödelda muud liiki isikuandmeid teie kohta, teavitame teid kindlasti teie isikuandmete töötlemisest ja töötlemise seadusliku aluse olemasolust (nt teie nõusolek).

 

Kuidas me töötleme klientidelt kogutud isikuandmeid

Me töötleme teie isikuandmeid ainult sellises mahus, mis on vajalik (i) teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või et võtta teie taotlusel enne lepingu sõlmimist meetmeid; (ii) et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi; või (iii) meie õigustatud huvide eesmärgil, sealhulgas meie teenuste haldamiseks, analüüsimiseks ja täiustamiseks; et kaitsta ennast ja teisi pettuse, lubamatute tehingute, kaebuste ja muude nõuete eest; ja et tagada vastavus ettevõtte tegevuspõhimõtete ja standarditega. Selliste ettevõtete puhul nagu Amway, kes tegutseb üle kogu maailma, peetakse kliendi isikuandmete töötlemist ettevõttesisestel administratiivsetel eesmärkidel tavaliselt õigustatud huviks. Vastavalt seaduse nõuetele oleme püüdnud viia tasakaalu oma õigustatud ärihuvid ja teie isikuandmete kaitse õigused.

Teile kohta saadud isikuandmeid töötleme järgmistel eesmärkidel:

 • teie kliendiks registreerumise haldamine;
 • teie veebikonto loomine ja haldamine;
 • teie kommentaaridele või päringutele vastamine;
 • teie toodete või teenuste tellimuste töötlemine;
 • teiega ühenduse võtmine;
 • kontaktivõimaluse pakkumine teie ABOga (sh teie nime, aadressi, telefoninumbri või e-posti aadressi, ostude ja ostude ajaloo edastamine teie ABOle);
 • meie teenuste haldamine, analüüsimine ja täiustamine ning meie veebisaitide kasutamise lihtsamaks muutmine;
 • raamatupidamise, auditeerimise, arveldamise ja kasseerimise teostamine; ja
 • kohalduvate seadusesätete, standardite ja meie tegevuspõhimõtete järgimine.

 

Kuidas me isikuandmeid jagame

Amway ei müü, rendi ega vaheta teie isikuandmeid. Amway võib teie isikuandmeid jagada vaid:

 • Amway gruppi kuuluvate üksustega, kellele on Amwayl mõistlikult vajalik või soovitav isikuandmeid avaldada;
 • ABOdega, võimaldamaks ühenduse võtmist Amway toodete, teenuste ja tellimuste osas;
 • Infrastruktuuri, platvormi või tarkvaralahenduste teenuse pakkujatega, tarkvaraarenduse, infosüsteemide haldamise, andmete registreerimise teenuse või turundusteenuse pakkujatega kas Euroopa Majanduspiirkonna (“EEA”) sees või väljaspool seda; ja
 • valitsusasutuste ja muude kolmandate isikutega, kui see on seaduse alusel nõutav või mõistlikult vajalik selleks, et kaitsta meie endi või teiste õigusi, vara ning turvalisust.

 

Rahvusvahelised andmeedastused

Me võime edastada teie kohta kogutud isikuandmeid Amway sidusettevõtjatele teistes riikides peale selle riigi, kus andmed esmalt koguti. Nendes riikides kehtivad seadused ei pruugi pakkuda samal tasemel isikuandmete kaitset, kui selle riigi seadused, kus te andmed esitasite. Nende riikide seadused ei pruugi tagada samal tasemel andmekaitset kui selle riigi seadused, kus algselt andmed esitasite. Kui me edastame teie teistesse riikidesse, kaitseme vastavaid andmeid vastavalt käesolevas Isikuandmete kasutamise avalduses kirjeldatule ning kooskõlas kehtivate seadustega. Euroopa Majanduspiirkonnast pärinevate andmete jaoks, mis edastatakse riikidesse, kelle isikuandmete kaitse taset pole Euroopa Komisjon piisavaks tunnistanud, oleme kehtestanud ELi isikuandmete kaitse standardklauslid, et kaitsta teie isikuandmeid. Lisainfot ELi isikuandmete kaitse standardklauslite kohta leiate veebiaadressilt  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_et. Lisainfot Amway grupi filiaalide kohta leiate veebiaadressilt http://amway-europe.com/default.asp?zone=AboutAmway&lan=it&num=1. Lisaks mõned kolmandate osapoolte teenusepakkujad, kes töötlevad isikuandmeid meie või Amway grupi ettevõtete nimel, paiknevad riikides väljaspool EEAd, mille isikuandmete kaitse taset pole Euroopa Komisjon piisavaks tunnistanud. Sellistel juhtudel on Amway võtnud tarvitusele meetmed, mis tagavad isikuandmete piisava kaitse, muuhulgas kehtestades kolmandatele osapooltele ELi isikuandmete kaitse standardklauslid või kontrollides, et kolmanda osapoole teenusepakkuja oleks sertifitseeritud vastavalt ELi-USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield. Võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel, kui teil on küsimusi kaitsemeetmete kohta, mida oleme rakendanud teie isikuandmete kaitsmiseks, mis edastatakse väljapoole EEAd (kaasa arvatud juhul, kui soovite lugeda nende kaitsemeetmete kirjeldust).

 

Kuidas me isikuandmeid kaitseme

Me kasutame nõuetekohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvatagatisi, mis on loodud selleks, et kaitsta Teie poolt esitatud isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või volitamata hävitamise, kaotamise, muutmise, ligipääsu, avaldamise või kasutamise eest.

 

Kui kaua me isikuandmeid säilitame

Me säilitame isikuandmeid nii kaua kui vajalik, et täita eesmärke, milleks me andmeid kogume (vt eespool jaotist “Kuidas me kasutame kogutud isikuandmeid”), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teisiti. Kui teil on küsimusi seoses andmete säilitamise tavadega, võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

 

Lingid muudele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida käitavad kolmandad isikud, kelle informatsiooni ja isikuandmete käitlemise tavad võivad erineda meie omadest. Me ei vastuta antud kolmandate isikute poolt rakendatavate info või isikuandmete käitlemise põhimõtete eest. Soovitame teil lugeda läbi kõigi kolmandate isikute veebisaitide isikuandmete kasutamise avaldused enne vastavate veebisaitide kasutamist või mistahes isikuandmete või muu info esitamist vastavatel veebisaitidel.

 

Veebisaidi isikuandmete kasutamise avalduse uuendused

Amway jätab endale õiguse käesolevat Veebisaidi isikuandmete kasutamise avaldust igal ajal muuta. Kui me muudame käesolevat Veebisaidi isikuandmete kasutamise avaldust, uuendame jõustumiskuupäeva ja vastavad muudatused jõustuvad avaldamise hetkest. Soovitame teil Veebisaidi isikuandmete kasutamise avaldust regulaarselt üle vaadata.

 

Teie õigused

Kohalduvatest seadustest Teile tulenevad õigused võivad hõlmata juurdepääsu teie isikuandmetele, mida me töötleme, õigust nõuda vastavate isikuandmete parandamist, kustutamist või blokeerimist ja isikuandmete ülekandmise õigust. Kui oleme saanud teie nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Nende õiguste kasutamiseks peate esitama kirjaliku taotluse, kasutades meie allpool toodud kontaktandmeid. Kui te pole rahul sellega, kuidas me teie taotlust käsitseme, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele.

Samuti on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele Amway õigustatud huvide alusel. Kui me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on teil õigus esitada igal ajal vastuväide sellisele andmete töötlemisele, sealhulgas profiilianalüüsi tegemisele otseturunduse eesmärkidel. Kui esitate vastuväite andmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, ei töötle me edaspidi teie isikuandmeid nendel eesmärkidel.

 

Kuidas meiega ühendust võtta

Kui teil on käesoleva Isikuandmete/küpsiste kasutamise avalduse kohta kommentaare või küsimusi või kui soovite uuendada teavet, mis meil teie kohta on, või kasutada oma õigusi, võtke ühendust kohaliku filiaaliga kontaktivormi kaudu või kirja teel:

Amway Polska Sp. z o.o.

PuĊ‚awska g. 366a

02-819 Warszawa

Poola

Samuti võite ühendust võtta meie andmekaitseametnikuga e-posti teel privacy@amway.com või kirja teel (Data Protection Officer, Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Saksamaa).