Amway – Spetsiifilised tingimused ABOde isiklikele jaemüügisaitidele või Plussliikmete isiklikele lehtedele 

Lisaks üldistele „Veebisaidi Kasutustingimustele” , kehtivad ABOdele/Plussliikmetele spetsiifilised tingimused oma isiklike jaemüügisaitide (ABOde puhul) või isiklike veebilehtede (Plussliikmete puhul) kasutamise osas („Kohandatud Leht“ („Personalised Section”)) aadressil www.amway-estonia.com („Amway Veebisait”). Täiendav info selle kohta, kuidas seada üles Isiklikku Lehte, on esitatud siin.

1. Teie enda ja Teie Amway Äri/Teie Kohandatud Lehe esitlemine

Kohandatud Leht võimaldab Teil esitleda oma Amway Äri valitud sihtgrupile.

Te olete ainuisikuliselt vastutav selle eest, et kogu info ja materjalid, mis Te oma Kohandatud Lehel esitate („Kohandatud Sisu“) on kooskõlas (i) Amway Tegevuseeskirjadega (ii) Amway eeskirjadega ja (iii) kõigi kohalduvate seaduste ja määrustega, muuhulgas intellektuaalse omandi, e-kaubanduse, andmekaitse, turundus ja online kaugmüügi seadustega.

2. Vastutus Kohandatud Sisu eest

Reeglina Amway ei jälgi mis tahes Kohandatud Sisu ning loobub mistahes vastutusest Kohandatud Sisu eest. Samas jätab Amway endale õiguse mis tahes ajal Kohandatud Sisu ABOd/Plussliiget ette teavitamata mõjuval põhjusel üle vaadata, kustutada, blokeerida või parandada.

Te nõustute vältima põhjustamast Amwayle ja selle sidusettevõtjatele mistahes vastutust või kahju, mis on seotud kas Teiepoolse käesolevate Tingimuste rikkumise või Teie poolt Teie Kohandatud Lehe kasutamisega, kaitsma Amwayd sellise vastutuse või kahju eest ning sellise vastutuse või kahju tekkimise korral Amwayle selle hüvitama.

3. ABO „Kohandatud Poodide“ kasutamine AMWAY toodete ja teenuste jaoks

ABOd võivad kasutada oma Kohandatud Lehte selleks, et pakkuda oma klientidele („Kliendid“) info ja võimalus selleks, et tellida Amway tooteid ja teenuseid aadressil www.amway-estonia.com („Kohandatud Pood“). Palume märkida, et Plussliikmetel pole võimalik üles seada Kohandatud Poode.

Mis tahes info Amway toodete ja teenuste kohta, mille Te esitate oma Kohandatud Poes, peab olema kooskõlas Amway ametliku informatsiooniga, mida ei tohi muuta ilma Amway eelneva kirjaliku loata.

Kui Te logite sisse aadressile www.amway.pl teavitatakse Teid kõigist Klientide päringutest, mis on esitatud Teie Kohandatud Poe kaudu.

Amway soovitab Teil kontakteeruda oma Kliendiga/Klientidega mõistliku aja jooksul ning esitada siduv pakkumine toodete või teenuste kohta, mille ta/nad on oma online ostukorvi asetanud. See pakkumine peaks sisaldama vähemalt alljärgnevat informatsiooni:

(a) Teie Kliendi poolt soovitud toodete või teenuste täpne nimi;
(b) toodete täpne hind vastavas valuutas;
(c) soovitud toodete või teenuste kogus;
(d) tellimuse koguhind koos kõigi hinnakomponentidega (nt too(de)te või teenus(t)e hind, kohalduvad maksud nt käibemaks, kohaletoimetamistasu jne);
(e) andmed makse sooritamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Te võite olla seadusega kohustatud esitama oma Kliendile kirjalikult info tema teatud tarbijaõiguste kohta nt õigus taganeda tellimusest teatud tähtaja jooksul (vastavalt kohalduvatele seadustele) ning muu info nagu näiteks Teie täisnimi ja aadress, kontaktandmed, info Teie ettevõtte kohta jne.

NB! Teie Kliendi tellimust/tellimusi ei esitata otse Amwayle. Te olete ainuisikuliselt vastutav tellimus(t)e menetlemise eest ning toodete või teenuste oma Klientidele kohaletoimetamise eest.