Plaani mõistmine

Meie äri alus

Teie sissetulek

Teie Amway sissetulek* koosneb teie määratud jaemüügi marginaalist, kui müüte klientidele tooteid, ja teenitud boonustest. Vaatame, kuidas seda ise arvutada.

*Ainult need Amway äriomanikud, kes on näidanud piisavat äritegevust kohaliku riigi ja/või maksuameti registris, on sobilikud saama jaemüügist tulu.

Jaemüügi marginaal

Igal tootel on jaemüügihind, mis on teie registreeritud klientide jaoks 10% kõrgem kui teie Amway ettevõtja hind. ABO hinna ja jaemüügihinna vahe moodustab teie sissetuleku esimese osa ehk teie jaemüügimarginaali.

Amway äriomaniku hind - ABOd maksavad iga toote eest erihinda.

PV määrab teie kvalifikatsioonitaseme

PV tähendab punktisummat. Peaaegu kõigile toodetele on määratud PV. Kõigi teie ja teie rühma poolt kuu jooksul esitatud tootetellimuste PVde summast sõltub teie preemiasumma. Selles tabelis on välja toodud PV summa, mis teil tuleb kuus teenida, et kvalifitseeruksite järgmisele ergutusboonuse protsendile. Üksiktoodete punktväärtused leiate veebilehelt.

BV-d kasutatakse tulemusboonuse arvutamiseks


BV tähendab müügimahtu. Peaaegu kõigil toodetel on BV väärtus, millest sõltub teile teatud protsendilisel boonuse tasemel makstava boonuse summa.

Igakuine PV

Tulemusboonus %

10000 PV 21%
7 000 PV 18%
4 000 PV 15%
2 400 PV 12%
1200 PV 9%
600 PV 6%
200 PV 3%

Teie sissetuleku näide

 

Boonuse arvutamisel peate teadma ainult terve kuu kõikide oma tellimuste PV-de ja BV-de koguarvu - see on teie müügimaht. Kui olete toetanud ärirühma, siis tuleb teil üldise boonuse arvutamiseks teada ka selle rühma müügimahtu. Te näete, et seal on PV ja BV vaheline suhtarv. Kõigi PV-de summa määrab teie boonuse protsenditaseme ja BV-de kogusumma määrab teie saadavate boonuste summa. Kui teil on ABO-sid, kellel on samuti boonuse saamise õigus, siis arvatakse see teie bruto tulemusboonusest maha; nad ei kaota ühtegi saavutatud boonust.

Oletame, et teie müügimaht on 2400 PV-d. Vaadake lõpus olevat tabelit, et leida oma boonuse protsent.

Teie tulemusboonus on 12%! Suurepärane töö! Nüüd on meil kogu info, mida on vaja, et näha, kui palju te sel kuul teenite!

Järgnev näide põhineb PV / BV (PV / €) ratio2 2-st ja soovituslik jaemüügi marginaal on 30%.

1Ainult need ABOd, kes on näidanud piisavat äritegevust kohaliku riigi ja/või maksuameti registris, on sobilikud saama boonuseid ja rahalisi preemiaid, aga ka jaemüügist saadavat tasu, ning nad võivad osaleda sellistel ärikoolitustel nagu NPS, LTS ja DC. Samad reeglid kehtivad Member Plus allahindluste arvutamiseks.

 

Olete teeninud 12% boonuse, müües tooteid klientidele ja te olete toetanud juba 3 alaliini ettevõtjat (kõigil neil on oma kliendid), kes teenivad 3%, 6% ja 9% boonust.

Soovituslik jaemüügi marginaal4

30% x 400 BV = €120

Teie isiklik tulemusboonus

Teie rühma PV on 2400 PV/4800 BV (200 isiklikku PV/400 BV pluss 300 PV/600 BV-d toetatud ABO A-lt, 700 PV/1400 BV-d ABO B-lt ja 1200 PV/2400 BV-d ABO C-lt)

400 isiklikku BV
X 12% tulemusboonus
_________________________
= €48

³See arvutus on ainult hinnanguks, võib erineda sõltuvalt reaalsetest tingimustest ja võib sisaldada aegunud infot. Info on ainult illustreeriv ja ei tähenda Amway lubadusi, garantiid või muid preemia maksmise kohustusi. Tulukalkulaatori tulemused on brutosummad ja ei arvesta Amway ettevõtlusega seotud kulusid ja maksusid.

4See kalkulatsioon koos soovitusliku 30% jaemüügi marginaaliga põhineb ABO hinnal.

 

Eristatav boonus on tulemusboonuse protsentuaalne erinevus teie ja teie otseste alaliini ABOde vahel. Kuidas seda arvutada: teie protsent miinus alaliini ABO protsent on eristatav protsent. Kui võtate alaliini rühma BV x eristatava protsendi, saate arvutada eristatava boonuse.

Teie eristatav boonus A-lt = €54
(9% x 600 BV = €54)

Teie eristatav boonus B-lt = €84
(6% x 1,400 BV = €84)

Teie eristatav boonus C-lt = €72
(3% x 2,400 BV = €72)


Teie igakuine sissetulek

Jaemüügi marginaal + Teie isiklik tulemusboonus + Teie eristatav boonus €120 + €48 + €210 = €378


Teie aastatulu

€378 x 12 = €4,536

Kõigil toodetel on punktiväärtus (PV), mis määrab boonuse taseme. Selle näide: 2,400 PV = 4,800 BV, kui PV/BV määr on 2. Boonuse tase on 12%. Aastatulu number eeldab, et teie ja alaliini ettevõtjad kordate igakuist tulu näidet kogu aasta.