Jõustumise kuupäev: 25. mai 2021 

Amway veebisaidi külastaja eraelu puutumatust käsitlev teade / küpsiste teade

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas Amway International Inc. (edaspidi „AII“) (7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, Ameerika Ühendriigid), Amway GmbH (Benzstrasse 11 b-c, 82178 Puchheim, Saksamaa) ja teie kohalik sidusettevõte Amway Polska Sp. z o.o., ul. Pawia 21​, 31-154 Krakow, Poola (edaspidi koos „Amway“ või „meie“) kasutavad käesoleva veebisaidi (edaspidi „veebisait“) külastajatelt (edaspidi „külastaja“ või „teie“) kogutud või saadud isikuandmeid. See kirjeldab, kuidas me teie isikuandmeid kogume või saame, millist tüüpi isikuandmeid töötleme, kuidas me neid andmeid kasutame, jagame ja kaitseme, kui kaua me neid andmeid säilitame, millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega ja kuidas saate meiega seoses meie puutumatustavadega ühendust võtta. Tegutseme teie isikuandmetega seoses kaasvastutavate töötlejatena.

Kui olete Amway ettevõtte omanik (edaspidi „ABO“), lugege läbi meie ABO eraelu puutumatust käsitlev teade, mis on saadaval, kui logite veebisaidile sisse ABO rollis; asjaomane teade sisaldab teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui olete sisenenud veebisaidile kui ABO. Kui olete registreeritud klient, lugege läbi meie registreeritud kliendi eraelu puutumatust käsitlev teade, mis on saadaval, kui logite veebisaidile sisse kliendi rollis; asjaomane teade sisaldab teavet selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid, kui olete sisenenud veebisaidile kui klient.

Kuidas meie teie isikuandmeid kogume ja saame?

Kui palume teil edastada meile oma isikuandmed, näitame ära, kas isikuandmete edastamine on seadusest tulev või lepinguline või lepingu sõlmimiseks ja/või hõlbustamiseks vajalik nõue, samuti kas olete kohustatud esitama isikuandmeid ning millised on isikuandmete esitamata jätmise võimalikud tagajärjed.

Amway kogub ja saab külastajatelt isikuandmeid järgmistel erinevatel viisidel.

Meiega ühendust võtmine. Kui võtate meiega ühendust erinevate suhtluskanalite kaudu, mis on esitatud veebilehe alamjaotises „Võtke meiega ühendust“, kogume teie edastatud isikuandmeid ja muud teavet. Selliste isikuandmete hulka kuuluvad näiteks Amway e-posti aadressid, telefoninumbrid või veebivormid.

Küpsised. Kasutame ka küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad teatud teavet veebisaidi kasutuse kohta, kui te veebisaidile juurde pääsete, seda vaatate ja kasutate. Küpsis on andmefail, mis paigutatakse arvutisse või mobiilseadmesse, kui seda veebisaitide külastamiseks kasutatakse. Me ei luba kolmandatel isikutel teie seadmesse küpsiseid paigutada. Kui te meie teenuste kasutamiseks veebisaidile sisse ei logi, on teie andmed anonüümsed ja meie saa esitatud andmeid teiega seostada. Allolev tabel annab ülevaate küpsistest, mida kasutame, ja sellest, miks me neid kasutame.

 • Meie veebisaidi toimimiseks on vältimatu järgmiste küpsiste kasutamine.
Nimi Kestus Eesmärk
SS-SERVER-ID Seanss Koormuse tasakaalustamise
funktsionaalsuse pakkumiseks
AWSELB Seanss Koormuse tasakaalustamise
funktsionaalsuse pakkumiseks
JSESSIONID Seanss Tehnilise seansi jälgimiseks
isMarketingCookiesAccepted 1 aasta Küpsiste lubamise teabe hoiustamiseks
isCookieConsentAccepted 1 aasta Küpsiste lubamise teabe hoiustamiseks
isAnalyticsCookiesAccepted 1 aasta Küpsiste lubamise teabe hoiustamiseks
product_sort 11 aastat 5 kuud Sorteerimisteabe hoiustamiseks
grid_product_layout 11 aastat 5 kuud Toodete paigutusteabe hoiustamiseks
acceleratorSecureGUID Seanss Turbemehhanismide võimaldamiseks
 • Järgnevad küpsised on vajalikud statistika kogumiseks ja veebisaidi funktsionaalsuse analüüsimiseks
Nimi Kestus Eesmärk
dtCookie Seanss Mitme päringu üheaegseks jälgimiseks
dtLatC Seanss Serveri   jõudluse jälgimisel latentsuse mõõtmiseks
dtPC Seanss Majaka edastamisel õigete lõpp-punktide
tuvastamiseks; sisaldab korrelatsiooni jaoks seansi ID-d.
dtSa Seanss Lehte hõlmavate toimingute vahesalvestamiseks
rxVisitor Seanss Külastaja ID seansside korreleerimiseks
rxvt Seanss Seansi aegumine
 • Järgmised küpsised on kasutusel analüütilistel eesmärkidel, mille teenindamiseks kasutame järgmist: Tealium, Qualtrics’i küsitlus, Heap Analytics, Lucky Orange, Bambuser.
Nimi Kestus Eesmärk
_hp2_id.* 1 aasta 1 kuu Kasutajaküpsis (hoiustab user_id, identiteeti, muid id-sid)
_hp2_props.* 1   aasta 1 kuu Sündmuse omaduste küpsis (salvestab
addEventProperties API seatud omadused)
_hp2_ses_props.* 30 min Seansi omaduste küpsis (salvestab ajatempli ja küpsise domeeni/raja)
utag_main 1   aasta Ajatempli salvestamiseks selle kohta, millal teie
külastus meie saidil algas, ja teie vaadatud lehtede arvu, meie saidile
tehtud külastuste arvu ja kordumatu ID   tuvastamiseks
_lorid 10 min Külastaja praeguse salvestise ID
_lo_uid 2   aastat Külastaja kordumatu identifikaator
_lo_v 1 aasta Külastaja külastuste koguarv
__lotr 6   kuud Külastaja algse soovitaja URL, kui olemas
__lotl 6 kuud Külastaja algse sihtlehe URL, kui olemas
QSI_SI__intercept 3   kuud Seda küpsist kasutatakse selleks, et jälgida,
kas peaksime korduvate   kasutajakülastuste
korral kuvama Intercepti
QST 6 kuud Püsiv küpsis, mida kasutatakse mitu korda vastamise vältimiseks
_bamls_seid 30 min Seda küpsist kasutatakse jälitamiseks, et omistada statistikat konkreetsele seansile.
_bamls_shid 30 päeva Seda küpsist kasutatakse statistika omistamiseks konkreetsele esitlusele.
_ bamls_cuid 1 aasta Seda küpsist kasutatakse selleks, et võimaldada individualiseeritud aruandlust ja esipaneele kliendi kohta.
_bamls_usid 1 aasta Seda küpsist kasutatakse statistika omistamiseks konkreetsele saidi kasutajale.
_bamls_lits 30 päeva Seda küpsist kasutatakse selleks, et mõõta, mis ajahetkel pärast esitluse vaatamist ost tehti.
 • Järgmised küpsised on kasutusel saidi sisu jagamiseks sotsiaalmeedias.
Nimi Kestus Eesmärk
__atuvc 1 aasta 1 kuu Need küpsised on seotud sotsiaalse jagamise
vidinaga AddThis, mis on tavaliselt veebisaitidel
manustatud, et võimaldada   külastajatel jagada
sisu mitmel võrgustumis- ja jagamisplatvormil.
__atuvs 30 min
loc 1 aasta 1 kuu
uvc 1 aasta 1 kuu
 • Järgmised küpsised on kasutusel pettuste ennetamiseks ja bottide haldamiseks
Nimi Kestus Eesmärk
bm_sv 1 tund 40 min Need küpsised on kasutusel liikluse analüüsimiseks, et
tuvastada, kas selle automatiseeritud liikluse on loonud
IT-süsteemid või inimkasutaja
_abck 1 aasta
bm_mi 1 tund 40 min
bm_sz 3 tundi 40   min
ak_bmsc 1 tund 40 min
 • Järgmine küpsis on kasutusel spämmi ja väärkasutuse vastaseks kaitseks
Nimi Kestus Eesmärk
_GRECAPTCHA 6 kuud Spämmivastase kaitse teenus, mida Google pakub,
aitab kaitsta veebisaite spämmi ja väärkasutuse eest.
See võib analüüsida liiklust (mis võib sisaldada kasutajate
isiklikke andmeid), eesmärgiga filtreerida liiklusest välja
osad, mille tuvastab bottide või spämmina ja „hoida
automatiseeritud tarkvara meie veebilehel toimimast
väärkasutuslikus tegevuses“.

Saate küpsised keelata brauseri seadete kaudu (nt brauseri funktsioonide „Eelistused“ või „Internetisuvandid“ kaudu). Pidage aga meeles, et mõned veebisaidi funktsioonid ei pruugi küpsiste kasutamise keelamise korral õigesti töötada. Täpsema teabe saamiseks küpsiste haldamise või kustutamise kohta külastage veebisaiti aadressil http://www.allaboutcookies.org/

Meie töödeldavate isikuandmete liigid

Küpsiste kaudu, mis on toodud jaotises „Kuidas kogume ja saame teie isikuandmeid?“, võime koguda teavet teie veebisaidikasutuse, IP-aadressi, brauseritüübi ja operatsioonisüsteemi kohta.

Kui suhtlete meiega erinevate sidekanalite kaudu, kogume lisaks teie selliseid kontaktandmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, aadress ja telefoninumber. Võite edastada meile seoses oma päringute või kommentaaridega vabatahtlikult ka muid isikuandmeid. Soovitame teil siiski mitte edastada endaga seotud isikuandmeid rohkem, kui on vajalik teie päringutele või kommentaaridele asjakohase vastuse andmiseks.

Muid isikuandmeid võime töödelda ainult erandjuhtudel. Kui meil on vaja töödelda teie kohta muud tüüpi isikuandmeid, tagame, et teid oleks selliste isikuandmete töötlemisest teavitatud ja et selleks on kehtiv õiguslik alus (nt teie nõusolek).

Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?

Töötleme teie isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik:

 1. meiega sõlmitud lepingu täitmiseks või selleks, et enne meiega lepingu sõlmimist teie soovil asjaomaseid samme astuda;
 2. täita meie õiguslikke kohustusi, sealhulgas:
 • järgida seadusi, mis nõuavad meilt andmete säilitamist, ning
 • järgida muid seadusi, mis võivad meie suhtes kehtida;
 1. meie õigustatud huvide eesmärgil, sealhulgas:
 • vastata teie kommentaaridele või päringutele;
 • suhelda teiega;
 • hallata, hinnata ja tõhustada oma tooteid, äritegevust ja teenuseid, tehes sealhulgas järgmist:
  • jälgida ja analüüsida meie teenuste kasutamist;
  • tuvastada teie isikuandmed, et analüüsida teavet, mis ei võimalda teid tuvastada;
  • tõhustada oma teenuseid;
 • ennetada ja kaitsta teid, ennast ja teisi pettuste, volitamata tehingute, nõuete ja muude kohustuste eest;
 • tagada vastavus ettevõtte eeskirjadele ja tööstusharu standarditele ning
 • töödelda isikuandmeid organisatsioonisisestel halduslikel eesmärkidel.

Kuidas me isikuandmeid jagame?

Amway ei müü, rendi ega vaheta teie isikuandmeid. Jagame teie isikuandmeid kaasvastutavate töötlejatena omavahel ning järgmiste pooltega:

 • seotud üksused, kes tegutsevad otsemüügiettevõtetena ülemaailmselt Amway nime all ja kellele Amway avaldab isikuandmeid siis, kui see on mõistlikult vajalik või soovitav;
 • taristu-, platvormi- või tarkvarateenusena lahenduste, tarkvaraarendusteenuste, infosüsteemide hooldusteenuste, dokumendihaldusteenuste või turundusteenuste osutajad;
 • valitsusasutused või muud kolmandad isikud, kui seda nõuab või lubab muul viisil seadus või kui see on mõistlikult vajalik teie, teiste või meie endi õiguste, õiguslike huvide, omandi või ohutuse kaitseks.

Rahvusvaheline andmeedastus

Edastame teie kohta kogutud isikuandmed Amway organisatsiooni kuuluvatele üksustele, samuti kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. Mõned neist ettevõtetest ja teenuseosutajatest asuvad mujal kui riigis, kus isikuandmeid algselt koguti. Nendes riikides kehtivad seadused ei pruugi tagada samasugust andmekaitse taset nagu selle riigi omad, kus andmed algselt esitasite. Kui edastame teie isikuandmed teistele riikidele, kaitseme neid andmeid vastavalt käesolevas eraelu puutumatust käsitlevas teates kirjeldatule ja kooskõlas kehtiva õigusega.

Selliste Euroopa Majanduspiirkonnast (edaspidi „EMP“) pärinevate isikuandmete suhtes, mida edastatakse riikidesse, kus Euroopa Komisjon ei ole tuvastanud piisavat andmekaitse taset, oleme kehtestanud lepingulised kaitsemeetmed (mis põhinevad Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel andmete edastamise kohta väljapoole EMP-d) või tugineme samaväärsele õiguslikule mehhanismile, et tagada teie isikuandmete kaitse. Kui soovite lisateavet teie isikuandmete kaitsmiseks ettenähtud kaitsemeetmete kohta juhul, kui need edastatakse väljapoole EMP-d (sealhulgas selle kohta, kuidas saada kaitsemeetmete koopia või nendega tutvuda), võtke meiega ühendust aadressil PrivacyOffice@amway.com.

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

Kasutame sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi ohutusmeetmeid, mis on mõeldud teie antud töödeldavate isikuandmete kaitsmiseks juhusliku, ebaseadusliku või volitamata hävitamise, kadumise, muutmise, juurdepääsu, avaldamise või kasutamise eest.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Säilitame isikuandmeid nii kaudu kui vajalik, et täita eesmärke, milleks me andmeid kogume (vt eespool jaotis „Kuidas me kogutud isikuandmeid kasutame?“), välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teisiti. Kui teil on küsimusi meie andmete säilitamise tavade kohta, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

Lingid teistele veebisaitidele

Veebisait võib sisaldada linke veebisaitidele, mida haldavad kolmandad isikud, kelle teabehalduse ja eraelu puutumatuse tavad erinevad meie omadest. Me ei vastuta selliste kolmandate isikute kasutatava teabehalduse või eraelu puutumatuse tavade eest. Enne selliste veebisaitide kasutamist või isikuandmete või muu teabe esitamist nendel veebisaitidel või nende kaudu soovitame teil lugeda kõigi kolmandate isikute veebisaitide eraelu puutumatust käsitlevaid põhimõtteid.

Käesoleva eraelu puutumatust käsitleva teate uuendamine

Amway võib käesolevat eraelu puutumatust käsitlevat teadet aeg-ajalt uuendada. Teavitame teid eraelu puutumatust käsitleva teate kõigist olulistest muudatustest Amway asjakohastel veebisaitidel, Amway ametlikes väljaannetes või muude sobivate suhtluskanalite kaudu. Kõik muudatused jõustuvad avaldamise kuupäevast, välja arvatud juhul, kui teates on öeldud teisiti.

Teie õigused

Kooskõlas asjakohaste õigusnormidega on teil järgmised andmekaitsealased õigused.

Õigus tutvuda andmetega


Teil on õigus saada kinnitus selle kohta, kas teid käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul tutvuda asjaomaste isikuandmetega. Samuti on teil õigus küsida meilt oma isikuandmete koopiat.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus nõuda meilt teie arvates ebaõigete isikuandmete parandamist. Samuti on teil õigus nõuda meilt teie arvates mittetäielike andmete täiendamist. See õigus kehtib alati.

Õigus andmete kustutamisele


Seda nimetatakse ka õiguseks olla unustatud ja see võimaldab teil sisuliselt taotleda oma andmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub veenev põhjus andmete kasutamise jätkamiseks. Tegemist ei ole üldise õigusega andmete kustutamisele; siin esineb erandeid, nt kui meil on seadusest tulenev kohustus teie andmeid säilitada.


Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda meilt teatud tingimustel teiega seotud isikuandmete töötlemise piiramist.

Andmete ülekandmise õigus

See õigus kehtib üksnes isikuandmete kohta, mille olete meile esitanud. Teil on õigus nõuda, et edastaksime teie esitatud andmed teisele organisatsioonile või annaksime need teile.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. See ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mida teostati teie antud nõusoleku alusel enne nõusoleku tagasivõtmist.

Õigus esitada vastuväiteid

Kui töötleme teie isikuandmeid oma õigustatud huvide järgimiseks, on teil igal ajal õigus sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada. Kui esitate vastuväite, siis peatame töötlemise, välja arvatud juhul, kui meil on teie andmete kasutamise jätkamiseks mõjuvad ja õigustatud põhjused.

Kui soovite nende õiguste kohta lisateavet, võtke meiega ühendust aadressil PrivacyOffice@amway.com.

Õigus esitada kaebus

Kui tunnete muret selle üle, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme või töötleme, võtke ühendust meie eraelu puutumatuse osakonnaga (kasutades allpool olevaid kontaktandmeid), kus hakatakse asja uurima ja antakse teile sellest teada. Kui te ei ole pärast meie vastuse saamist endiselt rahul, võib teil olla õigus kaebuse esitamiseks andmekaitseametile, olenevalt selle riigi seadustest, kus te elate või töötate.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui soovite esitada käesoleva eraelu puutumatust käsitleva teate kohta päringuid, ajakohastada oma andmeid või kasutada oma andmekaitseõigusi, võite pöörduda oma kohaliku sidusettevõtte poole, kasutades kontaktvormi või saata e-kiri meie eraelu puutumatuse osakonnale (PrivacyOffice@amway.com)

Tühistage oma nõusolek

Kui oleme saanud teilt nõusoleku teie isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus tühistada oma nõusolek igal ajal. See ei mõjuta teie nõusolekul toimunud töötlemise seaduslikkust enne nõusoleku tagasivõtmist.

Mõelge veel kord nõusoleku üle